رفتن يا نرفتن؟ مسئله اينست

 تا بحال برای تماشای مسابقه ای به ورزشگاه رفتيد؟ دوست داريد بريد؟نظر شما در باره حضور زنان در ورزشگاهها چيه؟ فکر می کنيد ممکنه براشون مشکلاتی پيش بياد؟ چه مشکلاتی؟ دولت چیکار بايد کنه تا اين حضور امکان پذير بشه؟ مردم بايد چيکار کنن؟

نظرتونو کامل و دقيق بنويسيد تا با اسم خودتون تو گزارشم برای روزنامه شرق استفاده کنم .


فرزانه نزاکتی