آدمهای خوب ـ آدمهای بد

آيا آدمهای خوب لزوما آدمهای باخدايی هستند؟مذهب تا چه حد با انسانيت ارتباط دارد؟(پرسشی كه بايد در كلاس اخلاق مطرح می شد اما در كلاس روزنامه نگاری طرح شد)

/ 6 نظر / 10 بازدید
باربد آذربد

سلام/ دوست عزيز .../ در مورد سوال ها: ۱- به نظر من آدم های خوب! آدم هایی هستند که انسان بودن شان را فراموش نمی کنند. یعنی ذهن شان همیشه با مفاهیم متعالی مثل وجدان و فطرت انسانی درگیر است. و حال امکان دارد که نمود این وجدان بیدار و فطرت انسانی در فردی در خدایی بودن اش باشد، و در فرد دیگر، ایدولوژی اش باشد که لزوما خدا باور هم نیست. مثل؛ کمونیست، سوسیالیست و یا لیبرالیسم .۲- قسمت دوم سوال شما : /// انسانیت یک مفهوم عام است. و مذهب یک مفهوم خاص! و مقایسه آنها قیاس مع الفارغ است. یعنی نمی توان از گزاره: حسن مذهبی است! بطور حتم گزاره حسن انسانیت دارد را نتیجه گرفت. البته با تبلیغات مذهبی صورت گرفته،مفهوم انسانیت و مذهب بطور تنگاتنگی با هم در آمیخته اند. یعنی اینکه آدم های مذهبی آدم های خوبی هستند به عنوان یک باور در آمده است. در حالی که در همین عالم روزنامه نگاری می توان کلی مثال های نقض این قضیه را پیدا کرد. ( جمله معروف امام سوم شیعیان که می گوید: اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید. خود گویای این قضیه است که خوب بودن! و انسان بودن! را می توان جدای مفاهیم دینی نیز تجربه کرد!)

صادقلو

چه قدر خوشحالم که راجع به رخوت کلاس اخلاق در وبلاگم نوشتم . فکر می کنم اين مسئله باعث پريدن استاد از مبحث نشد .و ان روز بحث ها خيلی جسته گريخته بود همان گونه که وبلاگهايمان است

تسليم

دوست عزيز :فکر ميکنم آدمهای خوب حتما براساس فطرت پاک اوليه خداپرست بوده و به مفاهيم متعالی براساس آموزه های دين ومذهب در عقيده وعمل پايبند هستند .زيرا عمل نيک بدون نيت پاک و اعتقادات معنوی نافرجام بوده ودر انسان ملکه نمی شود.درخواست امام حسين عليه السلام در روز عاشورا رجوع آنان به فطرت پاک خدايی نهفته در درون انسان بوده تا شايد رستگار شوند.

تسليم

ويليام جيمز نويسنده امريکايی می گويد : هر گاه بشر سالم زندگی کند حتما خدا را تجربه کرده است. فمنيسم در امريکا تا سال ۲۰۰۳ ص ۸

مهدی مهدوی

طينت آرام و پاک داشتن ربطی به مذهب ندارد اما يکی از راههای ساختن يک دل خدائی طی طريق در مذهب (حق )می باشد حتی اگر بگویم تمام دستر العملهای خوب بودن به مذهب بر میگردد سخن عجیبی نیست. در کل شخصیت هر کس در برابر خدا با اکتساب آن بدست می آید حال یا خوب یا بد