اینهم شناسنامه و فهرست مجله من:

پروانه های ایرانی

هفته نامه اجتماعی_فرهنگی نوجوانان

سال اول ، شماره 1

هفته آخر خرداد 1385

قیمت: 300 تومان

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

 دکترمحمود اسعدی

سردبیر: فرزانه نزاکتی

صفحه آرایی و ویراستاری:فرزانه نزاکتی

نشانی: تهران_ بزرگراه جلال آل احمد_ پل گیشا_ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

فهرست:

چوب جادو: ازپیله بیرون بیا  4

کافی شاپ  5

تالار اسرار: مثل سینما رفتن  6

جاروی پرنده: جزیره لارک  9

جام آتش: کنکور آزمون خوبی نیست  10

لوبیای همه مزه:چنین می خورند مردم جهان14

محفل ققنوس: رئیس جمهوری 16ساله  17

کوئیدیچ: در آغاز یک توپ بود و یک دروازه  19

سنگ جادو: نقش گیلگمش بر سفال  21

اکسیر جاودانگی: چگونه ورزش کنیم تا لاغر شویم؟  22

فرهنگسرا  23

جاودانه ساز: دنیا مثل شماها نداره!  24

نامه جیغ کش: کتابخانه های شبانه روزی  29

جغد قهوهای: فرهنگنامه کلید دانش  30

وزارت سحرو جادو: پرونده سازی برای پل استر، رمان نویس  32

گوشهای پیش رونده: کمپوتی از میوه مرادی کرمانی  36

پر جادویی: مزد خط  38

اتاق آینه  43

شنل نامرئی: همیشه با مادرم دعوایم

می شود44

هاگوارتز:  کجا درس بخوانیم  45

ایستگاه نه و سه چهارم: شهر  46 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید