طرح مقاله۱

بررسي بازتاب سياست خارجي امريكا در مجموعه فيلمهاي «تام رايدر»

 

درس جامعه شناسی سینما

 

استاد محترم سرکار خانم دکتر راودراد

 

فرزانه نزاكتي

 

این مقاله قصد دارد بازتاب سیاستهای خارجی آمریکا را در فیلمهای سینمایی هالیوودی بررسی کند. در این مقاله به نشانه شناسی فیلمهای تام رایدر 1 و 2، به عنوان نمونه، پرداخته خواهد شد. در اين فيلمها ، تهديدهايي عليه تمام جهان و ساكنان كره زمين رخ مي دهد كه تام رايدر "امريكايي" تنها فردي است كه انگيزه و هدف لازم(بشردوستي) داشته و توانايي و لياقت(مهارت، دانش، تكنولوژي) مبارزه با اين تهديد و نجات جهان را نیز دارد. درگير نمودن كشورهايي چون هند، مصر، يونان، چين، هنگ كنگ، ايتاليا، قزاقستان و حتي قبايل آفريقايي در اين مجموعه نيز نشانه ای از سياست خارجي آرمانی آمريكا در تلاش برای تحت كنترل درآوردن هر واقعه اي در هر نقطه از كره زمين است. همچنین عادي و غيرقابل اجتناب جلوه دادن جنگ و كشتار نظامي، به رخ كشيدن توان علمي، فني و تكنولوژيكي اين قهرمان آمريكايي و مهارت او در انجام هر امر به ظاهر غيرممكن و آوردن توجيه انساني و بشردوستانه براي چنين اعمالي، كه سرتاسر فيلمهاي تام رايدر به آن اختصاص دارد، همه ميتواند چهره ای از سياستهاي خارجي آرماني امريكا تلقی شود.

بدین ترتیب این مقاله در ابتدا به مقوله های سیاست خارجی امریکا پرداخته و سپس بدنبال کشف نشانه های آن در فیلمهای مذکور خواهد بود.

سئوال تحقیق: سیاست خارجی امریکا در فیلمهای هالیوودی چگونه تصویر می شود؟

فرضیه: هالیوود از طریق ژانرهای علمی تخیلی و اکشن در پی موجه جلوه دادن سیاستهای خارجی امریکاست.

روش تحقیق: نشانه شناسی

/ 0 نظر / 8 بازدید