يک عبارت و ديگر هيچ

«تن سپردن به آب مثل يک شاخه بيد٬زندگی نامش نيست.

برخلاف جهت آب شنا بايد کرد.»

يکی اينرا روی تخته سياه نوشته بود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
سينا

و تو! - دختر بي بازگشت ِ گريه ها! - از ياد نبر كه ساده نويسي، هميشه نشان ساده دلي نيست! پس اگر هنوز بعد از گواهي گريه ها در دفترم مي نويسم: « باز مي گردي» به ساده دل بودنم نخند! اشتباه ِ مشترك ِ تمام شاعران ِ اين است، كه پيشگويان خوبي نيستند!?... اگه قابل دونستي به من هم سر بزن ... پوسترهاي درخواستي از هنرمندان - خوانندگان - ورزشکاران - مذهبي - عاشقانه - رومانتيک - مناسبتي و ... / اگه سفارش داشتي بگو تا ديزاين کنم