مقاله انگليسی ۶

موضوع تحقیق: تبلیغ موضوعات غیر انتفاعی و حق استفاده از افراد مشهور در معروف سازی( آگهی رایگان)

نویسنده: دکتر ریچل دیویس مرسی از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل

چکیده:

این تحقیق ساختار آگهی تجاری در معروف سازی و سخنرانی تجاری "اصلاح اول" را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخص کند که آیا رئیس جمهور ریگان تعیین کننده برنامه اصلی مبارزات تبلیغ غیر انتفاعی هست یا خیر . سخن ریگان در تایید اینکه استفاده از روغنهای حیوانی احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهند، به عنوان استفاده تجاری یا حمایت بالاترین مقام برای پایان بخشیدن به تبلیغ اندیشه محور "اصلاح اول" واجد شرایط بود.

پرسشهای تحقیق:

1-  آیا مبارزه "پتا"(گروه فعال علیه استفاده از گوشت و لبنیات) برای تبلیغ غیر انتفاعی درمورد حقوق حیوانات استفاده تجاری است یا اینکه استحقاق حمایت تحت " اصلاح اول" را دارد؟

2-    آیا استفاده "پتا" از تصاویر عمومی یک نوع "استفاده فرعی" یا سوء استفاده است؟

3-    آیا استفاده "پتا " از ریگان و گیولیانی در این مبارزه استفاده غلط از تایید است؟

برای پاسخ گفتن به این سئوالات از روش مطالعه موردی استفاده شده و استفاده تجاری با توجه به حق معروف سازی  و سخنرانی تجاری اصلاح اول بررسی شده است.

نتایج:

حق معروف سازی و سابقه سخنرانی اصلاح اول می گویند که استفاده "پتا" از تصاویر ریگان و گیولیانی در تبلیغ موضوعات غیر انتفاعی کاملا در پناه اصلاح اول است. این حفاظت به سایر موسسات و شرکتهای غیر انتفاعی پیشنهاد می کند که بکارگیری تصویر انسانهای مشهور و مهم در موقعیتهای تبلیغی مشابه می تواند برای سازمان آنها مفید باشد از این طریق که توجه مردم و مطبوعات را با یک قیمت پایین به همان خوبی که تبلیغات پرهزینه می توانند جلب می کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید