پل استر به زبان فارسي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سه گانه با سه تاي ديگر

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

030930.jpg

 

شهر شيشه اي (سه گانه نيويورك -1)
دانيل كوئين نويسنده اي است كه آثار جنايي ـ پليسي مي نويسد. يك شب تلفن زنگ مي زند و غريبه اي او را به جاي يك كارآگاه به نام پل استر اشتباه مي گيرد. كوئين تصميم مي گيرد كه خود را به جاي استر جا بزند. به اين ترتيب وارد ماجراي عجيبي مي شود. جانِ استيلمن ، از طرف پدرش در خطر است. پدرش كه تازه از زندان آزاد شده، سال ها قبل به جرم آزار فرزندش به زندان رفته. و حالا او و همسرش از كوئين مي خواهند كه پيرمرد را تعقيب كند و در واقع نگهبان جان پسرش باشد. همزمان با آغاز فعاليت هاي پليسي كوئين، استيلمن پير هم با او وارد يك بازي مي شود. او فرزندش را سال ها به خاطر تبيين يك نظرية زبان شناسي در خانه حبس كرده و بعدها توسط دادگاه به زندان منتقل مي شود. كوئين از بازي پيرمرد خسته مي شود و ترتيب كارها از دستش خارج مي شود. تلفن استر واقعي را پيدا مي كند و سراغ او مي رود...

030939.jpg

 

ارواح (سه گانه نيويورك -2)
آبي، يك كارآگاه خصوصي است كه راه و چاه كار را از قهوه اي ياد گرفته و حالا كه قهوه اي بازنشسته شده، او به تنهايي كار مي كند. يك روز سفيد وارد دفتر او مي شود و از آبي مي خواهد كه سياه را زير نظر بگيرد و گزارش فعاليت هاي او را براي سفيد بفرستد.آبي نياز به كار دارد، پس سؤال اضافه نمي كند. آپارتماني روبه روي آپارتمان سياه در خيابان نارنجي براي آبي اجاره شده و او بايد كارش را شروع كند. روزها مي گذرد و آبي فقط شاهد كارهاي معمولي سياه است: خواندن، نوشتن، فكر كردن، قدم زدن هاي بي برنامه در شهر و... بعد از مدتي، آبي متقاعد مي شود كه مي تواند اصلا كاري به كار سياه نداشته باشد، چون او كاري انجام نمي دهد. آبي پرونده هايي را قبلا كار كرده، بررسي مي كند و خود را از اين راه سرگرم مي كند. كم كم به ماهيت كار سفيد شك مي كند؛ به اين كه سفيد كيست و چرا مي خواهد سياه زير نظر باشد. آبي پي مي برد كه در واقع سياه هم مأمور مراقبت از اوست...

030927.jpg

 

اتاق دربسته (سه گانه نيويورك -3)
فنشاو، ناگهان ناپديد مي شود و جست وجوهاي پليس و همسرش سوفي براي يافتن اطلاعي از او بي نتيجه مي ماند. سوفي، نامه اي براي دوست دوران كودكي او مي نويسد و به او اطلاع مي دهد كه بر اساس خواست فنشاو، او قيم آثار و نوشته هايش است. دوست فنشاو در گيرودار كار، دل به سوفي مي بندد و پس از مدتي با طلاق غيابي سوفي، آن دو با هم ازدواج مي كنند. آثار فنشاو يكي پس از ديگري چاپ مي شود و مورد استقبال قرار مي گيرد. ناشر پيشنهاد مي كند كه او زندگي نامه اي هم از فنشاو بنويسد. براي اين كار، او و سوفي، سراغ مادر فنشاو مي روند. خاطرات كودكي در اين ديدارها مرور مي شود و مادر فنشاو از تأثير او بر خواهر ش مي گويد. خواهري كه حالا در آسايشگاه رواني زندگي مي كند. مادر از رابطة عجيب و ديوانه كنندة اين خواهر و برادر مي گويد و فنشاو را در بيماري او مقصر مي داند. در همين احوال، نامه اي از فنشاو مي رسد كه نشان از زنده بودنش دارد...

030936.jpg

 

هيولا
بمب دست سازي منفجر مي شود و مردي كه داخل اتومبيل حامل بمب است، مي ميرد. هيچ نشاني از او كه بتواند هويت او را مشخص كند در دست نيست. تنها يك شماره تلفن! پليس از طريق همين شماره وارد زندگي نويسنده اي مي شود كه حالا دارد اين قصه را مي نويسد. تنها چيزي كه او مي داند و پليس نمي داند، اين است كه مرد بمب گذار، دوست سال هاي سال او، بنيامين ساچز است كه روزگاري نويسنده بوده و مدت هاست كه ناپديد شده. او اطمينان دارد كه ساچز، همان بمب گذار متوفا است و تصميم مي گيرد تمام آن چه را كه از زندگي او مي داند، پيش از آن كه پليس بويي ببرد، به رشتة تحرير درآورد. ساچز، مرد خاصي بوده كه مجسمة آزادي آمريكا، نقش مبهم و مهمي در زندگي او داشته و حالا دوست نويسنده اش سعي مي كند كه از طريق يادآوري گذشتة مشترك شان، به علت اين واقعه و تحول ساچز از يك نويسنده به يك بمب گذار دست بيابد.

030933.jpg

 

كشور آخرين ها
آنا بلوم، در جست وجوي برادرش به شهري غريبه سفر مي كند. پس از اين كه از يافتن نشانه اي از برادرش نااميد مي شود، با پيرزني آشنا مي شود و به دعوت او به خانه اش مي رود. اما شوهر متجاوز پيرزن در كمين آنا است و آنا ديوانه مي شود...

شب پيشگويي
سيدني اُر، دفترچه اي عجيب با جلد آبي مي خرد و به طور ناگهاني در تلة پيشگويي هاي اين دفتر مي افتد. نوشته هاي اين دفترچه كم كم وارد زندگي او و همسرش مي شود و مشكلات آغاز مي شود. ترديد و وهم، تك تك اجزاي زنده بودن او و اطراف را فرا مي گيرد...

ناشر تمامي آثار استر در ايران، انتشارات افق است. شهر شيشه اي و اتاق دربسته را شهرزاد لولاچي ترجمه كرده و بقيه را خجسته كيهان.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید