يک برداشت ديگر از يک مقاله ديگر

  موضوع مقاله:تجزیه و تحلیل تصاویر مردان در تبلیغات بازرگانی مجلات مردانه

نويسندگان:کتی مک ری و برایان ئی. دنهام ازدانشگاه کلمسون

خلاصه : تا جاییکه تحقیقات موجود فراهم می کنند ، اطلاعاتی در باب تصویرزنان در تبلیغات داریم اما تحقیقات کمی برتصویرمردان در تبلیغات تمرکز یافته اند . تحقیق حاضر به تصاویر مردانه  چندگانه (291 تصویر ) درتبلیغاتی که دراین چهار مجله مردانه چاپ شده است می پردازد: Details,Esquire,GQ,Playboy

تحلیل محتوا شبیه سازی رفتار قالبی کابوی امریکایی تنها در زمینه آگهی و نیز داده های جالبی که طبیعت جنسی شده مدلهای مرد رابدست می داد را نشان داد . به علاوه تحلیل چند عاملی تفاوت  مجله ها درمورد چگونگی به تصویرکشیدن این مردان را نیز آشکار کرد. کاربرد یافته های عددی نیز پیشنهادات خوبی برای تحقیقات بعدی ارائه داد.

پرسشهای تحقیق:

1- تبلیغات مجلات با استفاده از تصاویر مردانه چندگانه چگونه مرد و مردانگی را تصویر می کنند؟

2- آیا در مجلات در مورد این تصاویر تفاوتهای معنی داری وجود دارد؟

روش تحقیق:291 آگهی که از تصاویر مردان استفاده کرده بودند درتمام نسخه های 2004 چهار مجله ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. مردانه بودن مجلات با استفاده از اطلاعات جمعیت شناختی آنها تشخیص داده شد. اکثریت خواننده های این مجلات را مردان تشکیل می دادند. تصاویر مردانه چندگانه آنطور که بخش سنجش و اندازه گیری ویژگیهای آنرا شرح داده به هر آگهی بر می گردد که بیش از یک مرد را تصویر کرده باشد. حیوانات داخل عکس در این مقوله بندی شرکت داده نمی شوند. به خاطر تحقیقات جالب و گسترده ای که بر رابطه زن و مرد در آگهیها تمرکز داشته اند تبلیغاتی که شامل یک زن یا بیشتر می شد کنار گذاشته شد. همین طور تبلیغاتی که یک مرد را به همراه یک دختربچه نشان می داد. تبلیغاتی که در یک شماره از مجله تکرار شده بود یک بار شمرده شد اما آنها که در شماره های مختلف تکرار شده یا در همان شماره مجلات دیگر چاپ شده بود در تحلیل آمد. تصمیم گیری در مورد حذف یا استفاده از آگهی به تبعیت از تحقیق پیشین که از همین دیدگاه استفاده کرده بود انجام می شد.(کالب و البانس،1997)

/ 2 نظر / 10 بازدید
سيما

سلام مهربون! شماره داخليتو ندارم...کمکم کن !

فرشته

سلام .فرزانه و من زياد نمی تونم به وبلاگها سر بزنم . ولی يه چيزی خيلی دلم هواتونو کرده.