# رسانه

بازنمایی مسلمانان دررسانه های غربی وتاثیر آن برزندگی اجتماعی مسلمانان ساکن غرب

سعیدرضا عاملی در تعریف اسلام هراسی می نویسد: تصویری که رسانه های آمریکایی از اسلام و مسلمانان ارائه می دهند‏‏، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی ،گروه ارتباطات فرزانه نزاکتی،مقاله1/8   موضوع مقاله: تبلیغ سیاه، سفید، خاکستری نویسنده: دکتر پیروز شعار غفاری منبع: ویژه نامه آموزشی رسانه، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید